Accountancy

De dienstverlening in het kader van de accountancy is als volgt:

 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • verzorgen van publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel;
 • verzorgen van notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • verzorgen loonadministratie;
 • samenstellen resultaten- en liquiditeitsprognoses;
 • kostprijscalculaties en budgettering;
 • fraude onderzoek;
 • due diligence;
 • beschrijving en implementatie maatregelen van AO/IB bij cliënten;
 • verzorgen aandelenwaardering en bedrijfswaarderingen in het kader van verkoop;
 • opzet en beheren van financiële administraties bij cliënten;
 • het verrichten van bijzondere onderzoeken;
 • het optreden als kwaliteitsmanager of compliance officer voor andere accountantskantoren.